< Təhsil

Videodərslər

“Ümumtəhsilr” fənn birləşmə komissiyası

“Humanitar elmlər” fənn birləşmə komissiyası

BDRNK. Muxtariyyətin anlayışı və xüsusiyyətləri. Tağıyeva Kəmalə

AzTU nəzdində Bakı Dövlət Rabitə və Nəqliyyat Kollecinin Tarix müəllimi - Səidə Quliyeva

“İnformatika” fənn birləşmə komissiyası

BDRNK. İnternetdə axtarış serverləri. Qurbanov Fizuli

BDRNK. KT-511a qrupu. Kompüter diaqnostikası fənni. Rəhmətov İlkin

BDRNK.Kompüter avadanlıqları haqqında ümumi məlumat Rəhmətov İlkin

BDRNK.213b qrupu. İnformatika dərsi Rəhmətov İlkin

BDRNK.212a qrupu.Windows-un formatlanması Rəhmətov İlkin

BDRNK. EEPROM Yaddaşa BİOS proqramının proqrammatorla yazılması Rəhmətov İlkin

BDRNK. 1313 qrupu. İnformatika dərsi. Müıllim: Rəhmətov İlkin

BDRNK. Qida bloku və qida blokunda yaranan problemlərin həlli. Rəhmətov İlkin

BDRNK. Excel proqramı. Rəhmətov İlkin

“Telekommunikasiya” fənn birləşmə komissiyası

BDRNK. 212a qrupu. İnformatika dərsi Windows necə formatlanır. Rəhmətov İlkin

BDRNK. Rabitə dövrələrində zədələnmələr. Cəfərov Qaim

“Ana dili və ədəbiyyat” fənn birləşmə komissiyası

BDRNK. Rəy vermək. Əliyev Damət

“Fiziki tərbiyə və çağırışaqədərki hazırlıq” fənn birləşmə komissiyası

Çağırışaqdərki hazırlıq fənni. Müəllim Salayev Oktay

“Poçt rabitəsi və iqtisadiyyat” fənn birləşmə komissiyası

Прокрутить вверх