< İxtisaslar

Bakı Dövlət Rabitə və Nəqliyyat Kollecində
mütəxəssis hazırlığı aparılan

İxtisasların Adları

 1. Çoxkanallı telekommunikasiya sistemlərinin istismarı
 2. Mühasibat uçotu
 3. Poçt rabitəsi
 4. Radio, televiziya vasitə və qurğuları
 5. Mobil şəbəkə sistemləri və operatorluğu
 6. Kompüter sistemləri və kompleksləri
 7. Kompüter şəbəkəsi avadanlıqlarının təmiri və servisi
 8. Telekommunikasiya şəbəkələri və xətləri
 9. Marketinq (sahələr üzrə)
 10. Nəqliyyatın logistikası
 11. Nəqliyyat vasitələrinin texniki istismarı
 12. Vaqon və refrijerator təsərrüfatı
 13. Kompüter şəbəkələri və şəbəkə inzibatçılığı
 14. Çoxkanallı telekommunikasiya sistemləri
 15. Rabitə qovşaqları və kommunikasiya sistemləri
 16. Nəqliyyatda daşımaların təşkili
 17. Nəqliyyat vasitələrinin texniki istismarı
 18. Kompüter şəbəkələrinin və hesablama texnikasının təmiri və servisi
 19. Radiorabitə, radioverilişləri və televiziya
 20. Ətraf mühitin mühafizəsi və ekologiya
Прокрутить вверх