Haqqımızda

Bakı Dövlət Rabitə və Nəqliyyat Kolleci — Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin tabeliyində, Azərbaycan Texniki Universitetinin nəzdində olan orta-ixtisas təhsili müəssisəsi

Tarixi

Kollecin əsası 1931- ci ildə mərkəzi teleqrafın nəzdində fabrik-zavod təhsili bazasında təşkil olunmuşdur. Sonradan keçmiş SSR-i Rabitə Nazirliyinin 157 saylı 02.04.1991- ci il tarixli əmrinə əsasən Bakı Rabitə Kolleci yaradılmışdır. Bakı Rabitə Kolleci və Bakı Dəmiryolu Texnikumu Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 26 avqust 2002-ci il 140 saylı və Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin 786 saylı əmrlərinə əsasən  birləşdirilərək Bakı Rabitə Kollecinin bazasında Bakı Dövlət Rabitə və Nəqliyyat Kolleci yaradılmışdır.

Bakı Dəmiryolu Texnikumunun tarixi

Bakı Dəmir Yolu Texnikumu 1933-cü ildən ZSFSR üçün peşə təhsili bazasında mütəxəssis hazırlanması üçün yaradılmışdır. 1946-cı ildən təhsil ocağı texnikum adlandırılmışdır.

1950-ci ildə Azərbaycan Dəmiryolu Zaqafqaziya Dəmir Yolundan ayrılaraq müstəqil olmuş və Dəmir Yolu Texnikumu SSRİ Yollar Nazirliyinin tabeçiliyində fəaliyyətini davam etdirmişdir.

Azərbaycan müstəqillik əldə etdiyi dövürdən 2000-ci ilədək texnikum Azərbaycan Respublikası Nəqliyyat Nazirliyinə tabe olmuşdur.

2000-ci ildən etibarən texnikum məlum fərmanla Təhsil Nazirliyinin tabeçiliyinə verilmişdir.

Прокрутить вверх