Videodərslər

Azərbaycan dili fənn birləşməsi

Söz birləşmələri və cümlə. Salayeva Nigar

Məhəmmədhüseyn Şəhriyarın həyat və yaradıcılıgı. Hüseynova Natəvan

Feil haqqında ümumi məlumat. Səfərova Ziba

Əruz vəzni haqqında. Səfərova Ziba

Bədii üslubun leksik səviyyədə göstəriciləri. Səfərova Ziba

Nitqin etik məsələləri. Əliyev Damət

Üslubiyyat. Bədii üslub. Həsənova Xalidə

Heydər Əliyev və Ana dilimiz. Səfərova Ziba

Mir Cəlal Paşayevin həyat və yaradıcılığı. Hüseynova Natəvan

Feilin şəkilləri. Nəzərova Töhfə

Elmi və publisistik üslub. Həsənova Xalidə

Dil və nitq. Natiqliyin növləri. Məmmədova Vüsalə

Nitq dinləmə, dinləmə bacarığına yiyələnmə. Şad və bəd xəbərin çatdıılması. Məmmədova Gülbəniz

Rəy vermək. Əliyev Damət

Mürəkkəb cümlə. Məmmədova Vüsalə

Rəsmi – işgüzar üslub. Salayeva Nigar

Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin diplomatik natiqliyi. Abdinova Rahilə

Diskussiya mədəniyyəti. Mədəni nitqin etiketləri. Nəzərova Töhfə

Şifahi xalq ədəbiyyatı.Ziba Səfərova

Təvazökarlıq mədəni nitqin başlıca şərtlərindəndir. Əliyev Damət

İsmayıl Şıxlının həyat və yaradıcılığı. Hacıyeva Sevda

 

Ümumtəhsil fənn birləşməsi

Saatdarın vəzifələri. Qaravulun təşkil. Salayev Oktay. 

İbtidai funksiyanın tərifi, qeyri-müəyyən inteqral və onun xassələri. Məmmədova Məlahət

Paralelepipedin həcmi. Prizmanın həcmi.I hissə. Abdullayeva Mətanət

Paralelepipedin həcmi. Prizmanın həcmi. II hissə. Abdullayeva Mətanət

Karbon turşuları. Rəhimə Şəkərova

Karbohidratlar. Qlükoza, quruluşu, izomerliyi fiziki və kimyəvi xassələri. Dadaşova Xuraman

Müəyyən inteqral. Nyuton-Leybnis düsturu. Müəyyən inteqralın xassələri .

Atom və nüvə fizikası. Atomun modelləri. Bor postulatları. Tarverdiyeva Günel

Funksiyanın artması və azalması, böhran nöqtələri, ekstremum nöqtələləri. Məhərrəmova Rəna

Biosfer haqqında təlimin əsasları. Mehdiyeva Çinarə

Piramidanın həcmi.Kəsik piramidanın həcmi.Oxşar çoxüzlülərin həcmləri nisbəti.Kərimova Aysel

İşıgın sınma qanunları. İşıgın tam qayıtması.

İbtidai funksiyanın tapılmasının üc qaydası. Məmmədova Məlahət

 İşığın dispersiyası. İşığın interferensiyası. Həsənova Aysel

Paralelepiped onun həcmi. Quliyeva Elnarə

Silindrin həcmi. Abdullayeva Mətanət

Funksiyanın inteqralının hissə-hissə inteqrallama üsulu ilə hesablanması

Funksiyanın inteqralının dəyişənin əvəz edilməsi üsulu ilə hesablanması

Hərbi topoqrafik xəritələrin təsnifatı. Xəritəsiz ərazidə səmtlənmə qaydaları. Salayev Oktay

 

Humanitar fənn birləşməsi

Konstitusiyanın yaranması və mahiyyəti. Tağıyeva Kəmalə

Azərbaycan Respublikasının dövlət quruluşu və idarətmə orqanlar. Hacıyeva Vəfa

SSRİ ikinci dünya müharibəsindən sonra. Quliyeva Səidə

Mart soyqırımı. Quliyeva Səidə

Cümhuriyyət dövründə Azərbaycanda ictimai-siyasi vəziyyət. Quliyeva Səidə

Dünyanın torpaq fondu. Mahmudova Könül

 Almaniya 2- ci dünya müharibəsindən sonra. Ələkbərov Ərəstun.

Qlobal problemlər. Sərvərov Bəxtiyar

Azərbaycanda xalq hərakatının başlanması. 20 yanvar hadisələri. Məmmədova Aynurə

Muxtariyyətin anlayışı və xüsusiyyətləri. Tağıyeva Kəmalə.

Azərbaycanda Xalq Cümhuriyyəti. Gəncə dövrü. Mustafayeva Aynur

Meşə ehtiyatları və onlardan istifadə. Eminəliyeva Əntiqə

Seçki hüququnun anlayışı,mahiyyəti və növləri. Hacıyeva Vəfa

İşsizlik və onun növləri. Mahmudova Könül

Azərbaycan repressiya illərində. Niyazi Afət

Azərbaycanda hüquqi dövlət quruculuğu. Sərvərov Bəxtiyar

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin konstitusiya huquqi statusu. Hacıyeva Vəfa

AXC-nin daxili siyasəti. Erməni təcavüzünə qarşı mübarizədir. Mustafayeva Aynur

Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti – Bakı dövrü. Quliyeva Səidə

Azərbaycan Respublikasında Qanunvericilik hakimyyəti. Tağıyeva Kəmalə

Azərbaycanın iqtisadi-coğrafi rayonlarının sənayesi. Eminəliyeva Əntiqə

Heydər Əliyevin rəhbərliyi altında Azərbaycan Respublikasında hüquqi dövlət quruculuğu. İsakov Hakim

Svilizasiyanın başlanğıcında və orta əsrlərdə siyasi fikrlər. İsakov Hakim

Azərbaycan Respublikasının müstəqilliyinin bərpa olunması. Məmmədova Aynurə

Dövlət.Siyasi rejimlər və siyasi partiyalar. İsakov Hakim

Azərbaycan multikulturalizmi. Quliyeva Səidə.

 Dövlət.Siyasi rejimlər və siyasi partiyalar. İsakov Hakim

Azərbaycan Respublikasında Məhkəmə hakimiyyəti. Tağıyeva Kəmalə

Dünya Sosializm sisteminin yaranması və süqutu. Ələkbərov Ərəstun

Türkiyə 2-ci dünya müharibəsində. Quliyeva Səidə

Azərbaycanın iqtisadi coğrafi rayonlarının kənd təsərrüfatı. Mahmudova Könül

Siyasi hakimiyyət. Sosial struktur. Sosial siyasət.Şəxsiyyətin siyasi sosiallaşması. Hakim İsakov

Aprel istilası.AXC-nin süqutu.Mustafayeva Aynur

Azərbaycanın ərazi bütövlüyünə yeni qəsdlər. Quliyeva Səidə

 Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin xarici siyasəti. Quliyeva Səidə

Əmək hüququnun və əmək müqaviləsinin anlayışı, ona xitam verilməsinin əsasları. Hacıyeva Vəfa

Demokratiya. Mükü cəmiyyət. İsakov Hakim

Azərbaycanın nəqliyyatı və xarici ticarət əlaqələri. Eminəliyeva Əntiqə

Пакет MS Office Программа Power Point 2020. Aлия Аллахвердиева

Sosializm sisteminin dağılması . Dünya müasir mərhələdə. Quliyeva Səidə

Dünyanın içməli su problemi. Eminəliyeva Əntiqə

 

İnformatika fənn birləşməsi

İnformatika fənnindən Fayllar və qovluqlar üzərində iş. Rəhmətov İlkin
Tətbiqi proqram təminatı fənnindən word proqramina giriş. Rəhmətov İlkin

Microsoft Word. Menyularla iş.  Rəhmətov İlkin

Microsoft Word proqramında cədvəllərlə işləmək. Rəhmətov İlkin

Windows ƏS əməliyyatlar. Rəhmətov İlkin

Perferiya qurğuları. Giriş qurğuiarı. Mahmudbəyli Leyla
Kompyuter şəbəkələri. Sultanova Təranə

Kompyuterin yaddaş qurğuları. Əliyeva Gülnarə

İqtisadi informasiyanın kodlaşdırılması. Dərvişova Yaqut

Kompüterin ana platası. Dərvişova Yaqut.

İnformasiya Texnogiyaları və İnformasiya Sistemləri.Dərvişova Yaqut

Fərdi kompüterlərin texniki təminatı. Hürzad Musayeva

Fərdi kompüterlərin proqram təminatı Musayeva Hürzad

Kompüterin sərt diski. Musayeva Hürzad

İnformatika və onun əsas anlayışlar. Musayeva Hürzad

Kompüter şəbəkələrində istifadə olunan kabellər. Əliyeva Natəvan

OSİ modeli. Əliyeva Natəvan

Printer qurğuları. Həsənova Rəsmiyyə

Şəbəkə anlayışı. Kompüter şəbəkələri. Cavadova Aygün

Proqramlaşdırma dillərinin təsnifatı. Mahmudbəyli Leyla

Lokal şəbəkələrdə qurğu və avadanlıqlar. Məmmədova Fəridə

Plazma monitorlar. Gültəkin Quliyeva

Microsoft Excel. İşçi kitab içşi səhifələr. Quliyeva Gültəkin

Excel cədvəl redaktoru. Hücrələrlə iş. Quliyeva Gültəkin

Excel cədvəl redaktoru. Menyular və lentler. Quliyeva Gültəkin

Моноблоки (Панельные компьютеры). Quliyeva Gültəkin

Fərdi kompyuterlərin əsas və əlavə qurğuları. Məmmədova Fəridə

Verilənlər bazası. Cavadova Aygün

BDRNK. Perferiya qurğuları-giriş qurğular, giriş-çıxış qurğular. Mahmudbəyli Leyla

Proqramın strukturu. Mahmudbəyli Leyla

İnternetdə axtarış serverləri. Qurbanov Fizuli

Kompüterin ana lövhəsi. Əliyeva Gülnarə

Word proqramında Maket və Dizayn menyusu. Rəhmətov İlkin

Səs kartı, videokart və şəbəkə kartı. Həsənova Rəsmiyyə

Kompüterin məntiqi əsasları. Cavadova Aygün

Qlobal şəbəkələr. Cavadova Aygün

Kompüter şəbəkələrinin arxitekturası. Məmmədova Fəridə

Verilənləri xaric edən qurğular. İbrahimova Samirə

İnternetə qoşulma yolları. Qurbanov Fizuli

Relyasiya strukturlu verilənlər bazası. Mahmudbəyli Leyla

Verilənlər bazası. Verilənlərin struktur modellışdirilməsi. Mahmudbəyli Leyla

Turbo Pascalda verilənlərin tipləri. Mahmudbəyli Leyla

Kompüterin mərkəzi prosessoru. Musayeva Hürzad

MS Access 2010-da yeni cədvəin yaradilması. Mahmudbəyli Leyla

MS Access 2010 proqram pəncərəsi və əsas elementləri. Mahmudbəyli Leyla

Sahədə verilənlərin tipləri. Mahmudbəyli Leyla

Microsoft Exceldə xanaların doldurulmasi və hesab əməlləri. Rəhmətov İlkin

İş masasında fayllar və qovluqlarla iş. Əliyeva Gülnarə

Word sənədi, sənədin yaradılması. yaddaşa və çapa verilməsi. Əliyeva Gülnarə

Lokal və qlobal kompüter şəbəkələri. Lokal şəbəkə topologiyaları. Əliyeva Natəvan

Kompyuterlərin təsnifatı. İnformatika fb – Dərvişova Yaqut

Xarici qurğuların qoşulması üçün portlar. Musayeva Hürzad

Turbo Paskalda əməliyyatlar. Mahmudbəyli Leyla

Turbo pascalda standart funksiyalar ve prosedurlar. Mahmudbəyli Leyla

Word sənədində home lent başlığı. Əliyeva Gülnarə

Word sənədində insert və page layout lent başlıqları. Dərvişova Yaqut

Səs avadanlıqları. Manipulyatorlar. Veb kamera. TV tüner Quliyeva Gultekin

Skanerlər. Quliyeva Gultəkin

Paket kommutasiyalı qlobal şəbəkələr. Məmmədova Fəridə

Word proqramında riyazi düsturların yazılması. Rəhmətov İlkin

 

 

Elektrotexnika, Radiotexnika və Elektronika fənn birləşməsi

Unipolyar tranzistorlar. Siracova Aidə

Sahə tranzistorunun növləri. Siracova Aidə

Düzləndiricinin iş prinsipi və iş rejimləri. Alıyeva Şükufə

Birfazalı biryarımperiodlu düzləndirmə sxemi. Müəllim Alıyeva Şükufə

Birfazalı transformator ,quruluşu və iş prinsipi. Müəllim Kərimova Gülnarə

BDRNK. İYT-li kvant cihazlarının xüsusiyyətləri və iş prinsipi. Feyzullayeva Mətanət

Вынужденные колебания в звязанных контурах запись. Səfərova Nana

Birfazalı ikiyarımperiodlu düzləndirmə sxemi. Kərimova Gülnarə

Ammonyak molekullu kvant generatoru. Feyzullayeva Mətanət

Типы и устройства кислотных (свинцовых) аккумуляторов. Eyvazova Xatirə

Amplitud manipulyasiyası.Əhədov Mehman

Birfazalı körpü düzləndirmə sxemi. Kərimova Gülnarə

Neytral çıxışlı üçfazalı düzləndiricilər. Alıyeva Şükufə

Üçfazalı körpü düzləndirmə sxemi. Kərimova Gülnarə

Bipolyar tranzistorlar. Siracova Aidə

Геостационарная орбита. Səfərova Nana

Электрические фильтры. Səfərova Nana

Q/X dövrələrdə tezliyin vurulması. Feyzullayeva Mətanət

Elektron şüa osilloqrafları Rəşidova Lalə

Baza modulyasiyası. Əhədov Mehman

Tristorlar. Siracova Aidə

 Rabitə kanalları, maneələr, təhriflər. Feyzullayeva Mətanət

Принципы построения спутниковых систем связи. Səfərova Nana

 İdarə olunan tristorlu düzləndiricilər. Kərimova Gülnarə

Hellium-neon atom lazeri. Feyzullayeva Mətanət

Üçfazalı transformatorun dolaqlarının birləşmə sxemləri. Alıyeva Şükufə

Fotoelektron cihazlar. İshiq diodu. Siracova Aidə

Demodulyasiyalı peyk bort avadanlığı. Əhədov Mehman

Анодная и коллекторная модуляция. Əhədov Mehman

Fotoelektron şüaqəbuledici cihazlar. Optoelektron cütləri. Siracova Aida

Индуктивные и емкостные фильтры. Eyvazova Xatirə

 

Telekommunikasiya fənn birləşməsi

Rabitə dövrəsinin parametrlərinin sabit cərəyanla ölçülməsi. Cəfərov Qaim.

7 saylı siqnallaşma sistemlərinin səviyyələrinin təhlili. Kərimova Sədaqət

Rabitə kanalları, maneələr, təhriflər. İmamverdiyeva Fəxrəndə

Optik telekommunikasiya şəbəkələrinin qurulma prinsipləri. Nəbiyeva Ramisə

 IP telefon şəbəkəsində səsin ötürülməsi xüsusiyyətləri. Osmanov Ağaxan

Məlumatların ötürülməsi prinsipi və elek. siqnallarının verilməsinin təşkili.Bağırzadə Sevda

Mobil rabitə sistemlərinin inkişaf mərhələləri. Cəfərov Qaim

Peyk rabitə sistemləri. Şəmiyeva Arzu

Kodeklərin xarakteristikası. Süleymanov Xəlil

Optik lifli veriliş sistemlərinin qurulma prinsipləri. Kərimova Lalə

Müasir telekommunikasiya şəbəkələrində tətbiq olunan texnologiyalar. Kərimova Sədaqət

Elektron poçtu. Bağızadə Sevda

Система NGN. Təranə Səfərova

Rabitə dövrələrində zədələnmələr. Cəfərov Qaim

“Sistem – 12” tipli EATS-in kommutasiya sahəsi və idarəetmə elementləri. Hüseynova Gülüş

“Sistem-12” tipli EATS-lər, texniki xüsusiyyətləri, əsas modulları. Hüseynova Gülüş

İntelektual şəbəkə modeli. Kərimova Sədaqət.

Impuls veriliş sistemlərində modulyasiyaların formalaşması . İmamverdiyeva Fəxrəndə

Mobil təhlükəsizlik. Mobil viruslar. Şəmiyeva Arzu

Optik lifli veriliş sistemlərində aparılan ölçmələr. Cəfərov Qaim

İnternet şəbəkəsi. Bağızadə Sevda

Optik texnologiyalı rabitə şəbkələri. Hüseynova Gülüş

Faksimil rabitə. Məmmədova Sevda

 Факсимильная связь. Səfərova Təranə 

Optik kabellərin konstruktiv tipləri. NƏbiyeva Ramisə

 

 

Xarici dillər fənn birləşməsi

The Present Perfect Tense- İndiki bitmiş zaman. Məmmədova Günel

The Past Perfect Tense Kecmis bitmis zaman. Məmmədova Günel

Имя прилагательное.Изменение прилагательных по родам и падежам. Rüstəmova İradə 

Adjective. Sifət. Müqayisə dərəcəsi. Ağayeva Gülnarə

Təyinedicilər. Many,much,a lot of. Mayılova Səkinə

The Past Perfect Tense Kecmis bitmis zaman. Məmmədova Günel

The ways of using Passive voice in English. Məlikova Fizzə

Краткое объяснение всех времён в английском языке. Tenses. Ağayeva Cəmilə

С.А Есенин. Жизнь и творчество.  Rüstəmova İradə

Time O’CLOCK. Məmmədova Günel

Наречие- как часть речи. Разряды наречий. Qocayeva Aygün

Gerund. Герундий. Müslümzadə Aybəniz

The Past Simple Tense. Məmmədova Günel

Имя числительное.Изменение имен числительных по родам,числам и падежам. Abbasova Təranə

Главные члены предложения. Müəllim Rüstmova İradə

Жизнь и творчество Чингиза Айтматова. Qocayeva Aygün

Второстепенные члены предложения. Qocayeva Aygün

 Past Continuous and Past Simple. Разбор предложений. Ağayeva Çəmilə

 

 

Ümumtexniki fənlər və Nəqliyyat fənn birləşməsi

Qaynaq birləşmələri. Əliyeva Yeganə

Verilənlərin ünvanlaşdırılması üsulları. Məmmədova Validə

Yanğın təhlükəsizliyi. Süleymanova Bəturə

Sərnişin daşınmasının şərtləri. Mustafayeva Gülər

İki cevrənin verilmiş radiuslu qövslə qoşulması. Daxili qoşulma.  Alidə Mahmudova

Лекальные кривые.Эвольвента. Həsənova Mehriban

Sərnişin vaqonlarının təyinatı və təsnifatı. İsmayılova Xumar

68k prosessoru.  Azadə Quliyeva

Cevrənin bərabər hissələrə bölümməsi. Namazova Pərvanə

Körpülər. Kərimov Faiq

Diaqnostikanın növləri. Kərimov Faiq

Maye yüklərinin daşınması. Mustafayeva Gülər

Materialların mexaniki xassələri, Dartılma və sıxılma diaqramları.Əliyeva Yeganə

Prosessor 186 və 286. Azadə Quliyeva

Lekal əyriləri. Ellips. Əliyeva Səddiqə

Əmək gigiyenası və istehsalat sanitariyası. Süleymanova Bəturə

Fərdi mühafizə vasitələri. Pərvanə Namazova

Konteynerlərin təyinatı və təsnifatı. Mustafayeva Gülər

Əl işarələri. İsmayılova Xumar

Bədbəxt hadisələr zamanı ilk yardım. Süleymanova Bəturə

Yağlama sistemlərinin diaqnostikası. Mustafayeva Gülər

Lekal əyriləri. Arximed spiralı. Mahmudova Alidə

Keş yaddaş. Keş yaddaş registrləri. Məmmədova Validə

Vallar və oxlar. Əliyeva Yeganə

 

Poçt rabitəsi və İqtisadiyyat fənn birləşməsi

Mənfəət vergisi və onun hesablanması. Dadaşova Şöhlə

Sahibkarlıq faliyyətinin mahiyyəti,və məqsədi. Allahyarova Sevil

Sahibkarlıq faliyyətinin növləri. Allahyarova Sevil

Auditorun peşə etikası. Məmmədova Arzu

Hesabi orta kəmiyyət. Səlimova Narınc

BDRNK. Bağlamalar. Əliyev Vidadi

 Torpaq vergisi və onun hesablanması. Nuriyeva Gülsüm

 Государственные почтовые марки и правила их использования. Алиев Видади

Əmək məhsuldarlığı. Dadaşova Şöhlə

Quruluş orta kəmiyyət. Səlimova Narınc

Роль и место маркетинга в рыночной экономике. Mansurova Sevda

Sahibkarlıq fəaliyyətində vergiqoyma siyasəti. Allahyarova Sevil

Azərbaycan Respublikasinda vergi qanunvericiliyi,vergi sistemi və vergi siyasəti. Nuriyeva Gülsüm