Telekommunikasiya şöbəsi

 

 

Dadaşova Şöhlə Yavər qızı – şöbə müdiri

   27 fevral 1962-ci ildə Bakı şəhərində anadan olub.

1979-1984-cü illərdə D.Bünyatzadə adına Azərbaycan Xalq Təsərrüfatı İnstitutunda (İqtisad Universiteti) Maliyyə-audit ixtisası üzrə təhsil alıb.04.10.1979-cu il tarixdən Bakı Rabitə Elektrotexnikumunda laborant kimi işə başlamışdır.

2000-2011-ci illərdə Bakı Dövlət Rabitə və Nəqliyyat Kollecində “Poçt rabitəsi və iqtisadiyyat” fənn birləşməsinin sədri, 2011-2014-cü illərdə “Poçt rabitəsi və mühasibat uçotu” şöbəsinin müdiri vəzifələrində çalışmışdır.

2019-cu ildən “Telekommunikasiya” şöbəsinin müdiri vəzifəsində çalışır.