Ümumtexniki fənlər və nəqliyyat

 “Ümumtexniki fənlər və nəqliyyat” fənn birləşmə komissiyası.

Sədr: Əliyeva Yeganə Savalan

Fənlər:

 1. Texniki rəsmxətt və standartlaşdırmanın əsasları.
 2. Texniki mexanikanın əsasları.
 3. Analoq və rəqəmli elektronika.
 4. Mikroprosessorlu sistemlər.
 5. Əməyin mühafizəsi.
 6. Həyat fəaliyyətinin təhlükəsizliyi .
 7. Elektronika və MPS texnikası.
 8. Konstruksiya materiallarının texnologiyası.
 9. Materialşünaslıq.
 10. Vaqon təsərrüfatında yağlar və qoruyucu materiallar.
 11. Vaqonların konstruksiyası.
 12. D/y nəqliyyatında  hərəkətin təhlükəsizliyi və TİQ.
 13. Dəmir yol nəqliyyatının texniki istismar qaydaları.
 14. Yol hərəkətinin təşkili və təhlükəsizliyi.
 15. Dəmir yol nəqliyyatında sərnişin və yük daşımalarının təşkili.
 16. Nəqliyyatda yükləmə boşaltma işlərinin təşkili.
 17. Dəmir yolunun stansiya və qovşaqları.
 18. Nəqliyyat vasitələrinin konstruksiyası və nəzəriyyəsi.
 19. Vaqonların elektrik maşınları.
 20. Vaqonların təmir texnologiyası.
 21. Vaqonların avtoəyləcləri.
 22. Vaqonların hava kondensasiya qurğuları və soyuducu maşınları.
 23. Vaqonların enerji qurğuları.
 24. Vaqonların elektrik avadanlıqları və cihazları.
 25. Dəmir yol nəqliyyatında hərəkətin tənzimləmə sistemləri.
 26. Sərnişin daşımaları.
 27. Beynəlxalq daşımalar.
 28. Dəmir yol nəqliyyatının ümumi kursu.
 29. Yük daşımaları .
 30. Vahid nəqliyyat sistemi.
 31. Nəqliyyatda avtomatlaşdırılmış idarəetmə sistemləri.
 32. Meteriologiya, standartlaşdırma və sertifikasiya
 33. Avtomatlaşdırmanın əsasları
 34. Nəqliyyat vasitələrinin quruluşu
 35. Nəqliyyat vasitələrinin nəzəriyyəsi, konstruksiyası və hesablanmanın əsasları.
 36.   Avtomobillərin istehsalı və təmirinin əsasları
 37. Avtomobil nəqliyyatının istismarı
 38. Avtoservisdə xidmət texnologiyası və təşkili
 39. Avtomobil nəqliyyat vasitələrinin diaqnostikası
 40. Nəqliyyat vasitələrinin elektronikası və elektron sistemi
 41. D/y nəqliyyatında təhlükəsizlik texnikası, əməyin mühafizəsi və ekologiya.
 42. Rəsmxət

Müəllimlər və tədris etdikləri fənlər:

s/s Adı, soyadı, ata adı Tədris etdiyi fənlər
1. Əliyeva Yeganə Savalan 1.Texniki mexanikanın əsasları

2. Həyat fəaliyyətinin təhlükəsizliyi

3. D/y nəqliyyatında təhlükəsizlik texnikası, əməyin mühafizəsi və ekologiya.

4.Vaqonların konstruksiyası.

2. Məmmədova Validə Cəfər 1.Analoq və rəqəmli elektronika.

2.Mikroprosessorlu sistemlər

3. Quliyeva Azadə Əlirza 1.Analoq və rəqəmli elektronika.

2.Mikroprosessorlu sistemlər.

4. Əliyeva Səddiqə Qasım

 

1.Texniki rəsmxət və standartlaşmanın əsasları

2. Rəsmxət.

3.Analoq və rəqəmli elektronika

5. Həsənova Mehriban Vaqif 1.Texniki rəsmxətvə standartlaşmanın əsasları.

2.Rəsmxət

6. Mahmudova Alidə Mirqədir 1.Texniki rəsmxət və standartlaşmanın əsasları

2.Rəsmxət

7. Süleymanova Bəturə Mahmud 1.Analoq və rəqəmli elektronika.

2.Həyat fəaliyyətinin təhlükəsizliyi

8. Namazova Pərvanə Məmməd 1.Əməyin mühafizəsi

2. Həyat fəaliyyətinin təhlükəsizliy.

3.Texniki rəsmxət və standartlaşmanın əsasları

9. Abdunzadə Xatirə Yusif 1.Nəqliyyatda yükləmə-boşaltma işlərinin təşkili

2.Vaqonların avtoəyləci

3.Yol hərəkətinin təşkili və təhlükəsizliyi

10. Eminov Emin Nəbi 1.D/y stansiya və qovşaqları

2.Nəqliyyat vasitələrinin konstruksiyası və nəzəriyyəsi

3.Vaqonların təmir texnologiyası.

4.Dəmir yol nəqliyyatında hərəkətin tənzimləmə sistemləri.

11. Mustafayeva Gülər Əhməd 1.Sərnişin daşımaları.

2.D/y nəqliyyatında sərnişin və yükdaşımaların təşkili.

3.Nəqliyyatda avtomatlaşdırılmış idarəetmə sistemləri.

4.Avtonəqliyyat vasitələrinin diaqnostikası.

5. Beynəlxalq daşımalar.

6.Vahid nəqliyyat sistemi.

7. Meteriologiya, standartlaşdırma və sertifikasiya.

8.Avtomatlaşdırmanın əsasları.

12.  Kərimov Faiq Vahid 1.Nəqliyyat vasitələrinin nəzəriyyəsi, konstruksiyası və hesablanmasının əsasları .

2.Avtomobillərin istehsalı və təmirinin əsasları .

3.Avtomobil nəqliyyatının istismarı.

4.Avtoservisdə xidmət texnologiyası və təşkili.

5.Nəqliyyat vasitələrinin quruluşu.

13. Rəhimov Kamal Ramazan 1.Vaqonların hava kondensasiya qurğuları və soyuducu maşınlar.

2.Vaqonların elektrik avadanlıqları və cihazları.

3.Vaqonların elektrik maşınları.

4.Vaqonların enerji qurğuları.

14. İsmayılova Xumar Azad 1.D/y nəqliyyatının ümumi kursu

2.D/y nəqliyyatının texniki istismar qaydaları və hərəkətin təhlükəsizliyi.

3.Dəmir yol nəqliyyatında texniki istismar qaydaları.

4. Yük daşımalar .

15. İbrahimova Cəvahir Cahangir 1.Konstruksiya materiallarının texnologiyası.

2.Materialşünaslıq.

3.Həyat fəaliyyətinin təhlükəsizliyi.

4.Vaqon təsərrüfatında yağlar və qoruyucu material-lar

16. Məlikova Məlahət Əziz 1.Elektronika və MPS texnikası.
17. Alıyeva Şükufə Möysüm 1.Nəqliyyat vasitələrinin elektronikası və elektron sistemi.