Telekommunikasiya

“Telekommunikasiya” fənn birləşmə komissiyası.

Fənlər:

1.Elektrik ölçmələri və vasitələri;

2.Telekommunikasiya şəbəkə və sistemlərin qurulmasının əsasları;

3.NGN şəbəkələri;

4.Kommutasiya sistemləri;

5.Rəqəmli kommutasiya sistemləri;

6.Naqilsiz rabitə texnologiyası;

7.Telekommunikasiya sistemlərinin idarəedici qurğuları;

8.Siqnallar və sistemlər;

9.İntellektual telekommunikasiya sistemləri;

10.Sənədli elektrik rabitəsinin şəbəkə və sistemləri;

11.Optik rəqəmli telekommunikasiya sistemləri;

13.Optik istiqamətləndirici sistemlər;

14.Optik ötürücü sistemlər;

15.Analoq və rəqəmli elektronika;

17.Elektrik və optik rabitə xətləri;

18.İnformasiyanın ötürülməsinin əsasları

19.Mobil rabitə sistemlərinin verici və qəbuledici qurğuları

20.Mobil rabitə şəbəkə və sistemləri

21.Mobil rabitə sistemlərinin maneəyədavamlılığı

22.Mobil rabitə sistemlərinin informasiya təhlükəsizliyi

Müəllimlər:

Sıra sayı

Müəllimlər

Tədris olunan dərslər

1 Qaim Cəfərov Telekommunikasiya sistem və şəbəkələrinin qurulmasının əsasları, Optik istiqamətləndirici sistemlər, Elektrik ölçmələri və vasitələr,  Elektrik və optik rabitə xətləri,  Sənədli elektrik rabitəsi şəbəkə və sistemləri
2 Ağaxan Osmanov Telekommunikasiya sistem və şəbəkələrinin qurulmasının əsasları, NGN şəbəkələri, Rəqəmli kommutasiya sistemləri, Optik rəqəmli telekommunikasiya sistemləri, Elektrik ölçmələri və vasitələr, Kommutasiya sistemləri, Elektrik və optik rabitə xətləri
3 Aidə Qurbanova Telekommunikasiya sistem və şəbəkələrinin qurulmasının əsasları,  Siqnallar və sistemlər
4 Arzu Şəmiyeva Telekommunikasiya sistem və şəbəkələrinin qurulmasının əsasları, Optik rəqəmli telekommunikasiya sistemləri, Naqilsiz rabitə texnologiyaları,  Kommutasiya sistemləri
5 Sədaqət Kərimova Telekommunikasiya sistem və şəbəkələrinin qurulmasının əsasları, Naqilsiz rabitə texnologiyalar,  İntellektual  telekommunikasiya sistemləri,  Mobil rabitə şəbəkələrinin verici və qəbul edici qurğuları,  Sənədli elektrik rabitəsi şəbəkə və sistemləri
6 Sevda Bağızadə Telekommunikasiya sistem və şəbəkələrinin qurulmasının əsasları, Telekommunikasiya sistemlərinin idarəedici qurğuları,  Telekommunikasiya idarəedici sistemlər nəzəriyyəsi
7 Sevda Məmmədova Telekommunikasiya sistem və şəbəkələrinin qurulmasının əsasları, Optik istiqamətləndirici sistemlər
8 Təranə Səfərova Telekommunikasiya sistem və şəbəkələrinin qurulmasının əsasları, Siqnallar və sistemlər,  Telekommunikasiya idarəedici sistemlər nəzəriyyəsi
9 Xəlil Süleymanov NGN şəbəkələri, Rəqəmli kommutasiya sistemləri,  Kommutasiya sistemləri
10 Gülüş Hüseynova Rəqəmli kommutasiya sistemləri, Elektrik ölçmələri və vasitələr,  Kommutasiya sistemləri,  İntellektual  telekommunikasiya sistemləri, Telekommunikasiya sistemlərinin idarəedici qurğuları
11 Lalə Kərimova Optik rəqəmli telekommunikasiya sistemləri,  Optik istiqamətləndirici sistemlər,  Kommutasiya sistemləri,  Elektrik və optik rabitə xətləri
12 Ramisə Nəbiyeva Optik istiqamətləndirici sistemlər,  Elektrik və optik rabitə xətləri
13 Faxrəndə İmamverdiyeva Kommutasiya sistemləri, Siqnallar və sistemlər