Radiotexnika, elektrotexnika və elektronika

Elektrotexnika, Radiotexnika, Elektronika fənn birləşməsində tədris olunan

                               Fənnlər

 1. Elektrik dövrələri nəzəriyyəsinin əsasları
 2. Elektrik qida qurğuları
 3. Elektronikanın əsasları
 4. Elektrotexnikanın əsasları
 5. Elektrotexnika və elektronikanın əsasları
 6. Elektrik ölçmələri və vasitələri
 7. Elektrodinamika və radiodalğaların yayılması
 8. Elektroakustika və səs yayımı avadanlıqları
 9. Elektron kvant cihazları və ifrat yüksək tezlik cihazları
 10. Siqnallar və sistemlər
 11. Rəqəmli radiorabitənin əsasları
 12. Mobil radiorabitə sistemləri
 13. Radioverici, radioqəbuledici və antenna qurğuları
 14. Teleradioyayım vasitələrinin texniki istismarı
 15. Təsvirin qəbulu emalı və ötürmə nəzəriyyəsi
 16. Kosmik yerüstü və teleradio yayım sistemləri
 17. Sənədli elektrik rabitəsi

 Müllimlər:

1.Siracova Aidə – Elektronikanın əsasları, Elektrik ölçmələri və        vasitələri, Elektrotexnika və elektronika
2.Alıyeva Şükufə – Elektrik dövrələri nəzəriyyəsinin əsasları, Elektrik qida qurğuları, Elektrotexnika və elektronikanın əsasları
3.Kərimova Gülnarə – Elektrik dövrələri nəzəriyyəsinin əsasları, Elektrotexnika və elektronikanın əsasları, Elektrik qida qurğuları
4.Mansurova Rəsmiyyə- Elektrik dövrələri nəzəriyyəsinin əsasları, Elektrik ölçmələri və vasitələri
5.Əhədov Mehman – Radioverici, radioqəbuledici və antenna     qurğuları (rus bölməsi), Təsvirin qəbulu emalı və ötürmə nəzəriyyəsi, Kosmik yerüstü və teleradio yayım sistemləri
6.Nəsirov Davud – Elektroakustika və səs yayımı avadanlıqları, Radioverici, radioqəbuledici və antenna qurğuları, Təsvirin qəbulu emalı və ötürmə nəzəriyyəsi, Teleradioyayım  vasitələrinin texniki istismarı
7.Əliyev Oktay – Kosmik yerüstü və teleradio yayım sistemləri, Mobil radiorabitə sistemləri
8.Abdullayeva Mirvari – Elektronikanın əsasları, Elektrotexnika və elektronikanın əsasları
9.Səfərova Moştan – Siqnallar və sistemlər, Elektrik ölçmələri və vasitələri, Kosmik yerüstü və teleradio yayım sistemləri (rus bölməsi), Radioverici, radioqəbuledici və antenna qurğuları (rus bölməsi), Təsvirin qəbulu emalı və ötürmə nəzəriyyəsi
10.Eyvazova Xatirə – Elektrik qida qurğuları(rus bölməsi), Elektrotexnika və elektronika
11.Feyzullayeva Mətanət – Siqnallar və sistemlər, Elektron kvant cihazları və ifrat yüksək tezlik cihazları
12. Şəkərliyev Salı – Elektrotexnikanın əsasları (rus bölməsi), Elektronikanın əsasları, Mobil radiorabitə sistemləri (rus bölməsi)
13.Qarayeva Nərmin – Rəqəmli radiorabitənin əsasları, Elektrodinamika və radiodalğaların yayılması
14.Rəşidova Lalə – Elektrotexnika və elektronika, Elektrik ölçmələri və vasitələri, Sənədli elektrik rabitəsi
15.Rzaev Murad- Elektrotexnika və elektronika, Elektrik dövrələri nəzəriyyəsinin əsasları, Elektronikanın əsasları.

16. Sadıqova Ulviyyə Tofiq qızı-  elektrik ölçmələri və vasitələri. Rus bölməsi.