POÇT RABİTƏSİ VƏ İQTİSADİYYAT

“ Poçt rabitəsi və iqtisadiyyat” fənn birləşmə komissiyası.

Fənlər: 1.Menecment;

2.Mühasibat uçotunun nəzəriyyəsi;

3.Firmanın (müəssisənin) iqtisadiyyatı;

4.Rabitə müəssisələrinin iqtisadiyyatı;

5.Sahə iqtisadiyyatı və menecment;

6.Marketinqin əsasları;

7.Maliyyə və kredit;

8.Poçt rabitəsinin təşkili və istismarı;

9.Beynəlxalq poçt rabitəsi;

10.Qagqaz regionunda rabitənin tarixi;

11.Mikroiqtisadiyyat;

12.İqtisadi təhlil;

13.Poçt rabitəsinin təhlükəsizliyi;

14.Sahibkarlığın əsasları;

15.Azərbaycan iqtisadiyyatı;

16.Sahələr mühasibat uçotu;

17.Poçt rabitəsində bank əməliyyatı xidməti;

18.Nəqliyyatın iqtisadiyyatı;

19.Audit xidməti və onun təşkili;

20.Vergi sistemi;

21.Rabitənin statistikası;

22.Statistika;

23.Təbiətdən istifadənin iqtisadiyyatı;

 

Müəllimlər:

1. Səlimova Narınc Ağaveys qızı 17.Məmmədova Hüsniyyə  Məmməd qızı
2.Əliyeva Münəvvər Mirzəli qızı 18.Əliyev Natiq Vidadi oğlu
3.Aydəmirova Həcərxanım Sabir qızı 19.Məmmədova Kəmalə
4.Əliyeva Gülnarə Şəmsi qızı
5.Hüseynova Tünzalə Qasım qızı
6.Qasımova Aynur Cəfər qızı
7.Quliyeva Ülviyyə Hüseynağa qızı
8.Məmmədova Gülnarə Muxtar qızı
9.Mansurova Sevda Məmməd qızı
10. Məmmədova Arzu Xudabəddin qızı
11.Nuriyeva Gülsüm Səməd qızı
12.Ağayeva Nərminə Mustafa qızı
13.Əliyev Vidadi Vəli oğlu
14. Əliyeva Könül Əbülfət qızı
15.Dadaşova Şölə Yavər qızı
16.Allahyarova Sevil Əli qızı