Azərbaycan dili və ədəbiyyat

 

“Azərbaycan dili və ədəbiyyat” fənn birləşmə komissiyası.

Fənlər: 1.Azərbaycan dili; 2.Ədəbiyyat; 3.Azərbaycan dili və nitq mədəniyyəti; 4.Etika və psixologiya

Müəllimlər:

1. Abdinova Rəhilə Hüseynağa qızı
2.Əliyev Damət Şirxan oğlu
3.Musayeva Aminə Həmid qızı
4. Hüseynova Natavan Vaqif qızı
5. Salayeva Nigar Nazim qızı
6.Hacıyeva Sevda Rauf qızı
7.Məmmədova Vüsalə Əhməd qızı

8.Ələsgərova Samirə Sabit qızı

9.Səfərova Ziba Musa qızı

10.Həsənova Xalidə Kamil qızı

11.Nəzərova Töhvə Paşa qızı

12.Məmmədova Gülbəniz Həmzə qızı