Fənn birləşmə komissiyaları

  • “Azərbaycan dili və ədəbiyyat” fənn birləşmə komissiyası.
  • “Fiziki tərbiyə və gənclərin çağırışaqədərki hazırlığı” fənn birləşmə komissiyası.
  • “Humanitar elmlər” fənn birləşmə komissiyası.
  • “İnformatika” fənn birləşmə komissiyası.
  • “Mühasibat uçotu” fənn birləşmə komissiyası.
  • “Ümumixtisas və Nəqliyyat” fənn birləşmə komissiyası.
  • “Radiotexnika, elektrotexnika və elektronika” fənn birləşmə komissiyası.
  • “Telekommunikasiya” fənn birləşmə komissiyası.
  • “Ümumtəhsil” fənn birləşmə komissiyası.
  • “Xarici dillər” fənn birləşmə komissiyası.