Kadrlar üzrə mütəxəssis

İsmayılova Aysel Fikrət qızı

İsmayılova Aysel Fikrət qızı 1986-cı il fevral ayının 22-də Bakı şəhərində anadan olmuşdur.

 1993-2004-cü illərdə Bakı şəhərində orta təhsil almışdır.

2004-cü ildə Bakı Dövlət Universitetinə daxil olmuşdur.

2008-ci ildə  Bakı Dövlət Universitetinin ekoloji kimya fakultəsini ekoloq-kimyaçı ixtisası üzrə bitirmişdir.

2011-2017-ci illərdə Bakı Dövlət Rabitə və Nəqliyyat Kollecində laborotoriya müdiri;

2017-2019-cu illərdə Azərbaycan Texniki Universiteti nəzdində Bakı Dövlət Rabitə və Nəqliyyat Kollecində emalatxana müdiri vəzifələrində çalışmışdır.

2019-cu ildən Azərbaycan Texniki Universiteti nəzdində Bakı Dövlət Rabitə və Nəqliyyat Kollecində kadrlar üzrə mütəxəssis vəzifəsində çalışır.