Elektron mühazirələr

Ümumtəhsil fənn birləşməsi

Gənclərin çağırışaqədərki hazırlığı 1 semestr. Salayev Oktay
Gənclərin çağırışaqədərki hazırlığı II semestr Salayev Oktay
Ali riyaziyyat. II kurs. Kərimova Aysel
Riyaziyyat. I kurs II semestr. Kərimova Aysel
Gənclərin çaqğırışaqədərki hazırlığı. Dərs vəsaiti. Salayev Oktay. Quliyev Rövşən
Fizika. I kurs. Tarverdiyeva Günel
Xətti cəbr və riyazi analiz. 2 kurs – Kərimova Aysel

 

 

Ümumtexniki fənlər və Nəqliyyat fənn birləşməsi

Texniki mexanikanın əsasları. I hissə II kurs. Əliyeva Yeganə
Texniki mexanikanın əsasları. II hissə II kurs. Əliyeva Yeganə
k daşımaları 1. II kurs. İsmayılova Xumar
Yük daşımaları 2. III kurs. İsmayılova Xumar
Yol hərəkətinin təşkili və təhlükəsizliyi. II kurs.  Abdunzadə Xatirə
Avtoservisdə xidmətin texnologiyası və təşkili-1. III kurs. Kərimov Faiq
AVTOMOBİLLƏRİN TEXNİKİ İSTİSMARI -1. III kurs. Kərimov Faiq

Avtomobillərin nəzəriyyəsi konstruksiya edilməsi və hesablanmasnn əsasları-2. III kurs.  Kərimov Faiq
Həyat fəaliyyətinin təhlükəsizliyi. III kurs.  Süleymanova Bəturə
Sərnişin daşımaları 3. IV KURS I SEMESTR. Mustafayeva Gülər
Sərnişin daşımaları 2. III KURS II SEMESTR. Mustafayeva Gülər
Sərnişin daşımaları 1. III KURS I SEMESTR. Mustafayeva Gülər
Dəmiryolu nəqliyyatında sərnişin və yük daşimalarının təşkili 1. III kurs I semestr. Mustafayeva Gülər
Dəmiryolu nəqliyyatında sərnişin və yük daşimalarının təşkili 2. IV kurs I semestr. Mustafayeva Gülər
Dəmiryolu nəqliyyatının ümumi kursu. II kurs II semestr. Mustafayeva Gülər 
Avtomobil nəqliyyat vasitələrinin diaqnostkası. III kurs II semesr. Mustafayeva Gülər

Avtomobil nəqliyyatında HFT (2016). II kurs. Namazova Pərvanə
Əməyin mühafizəsi. II kurs. Namazova Pərvanə

Analoq və rəqəmli elektronika.  Quliyeva Azadə, Məmmədova Validə
Mikroprosessorlu sistemlər  III kurs.  Məmmədova Validə, Quliyeva Azadə
Dəmiryol nəqliyyatında AİS. Dərslik. Şəkərəliyev Salı, Mahmudbəyli Leyla, Osmanov Ağaxan
Konstruksiya materiallarının texnologiyası və materialşünaslıq. Dərslik.  Əliyeva Yeganə
Həyat fəaliyyətinin təhlükəsizliyi. Dərslik. Oktay Salayev, Şahmurad Məmmədov. Səfiyev İsmayıl
Yol hereketinin tewkili ve tehlukesizliyi-2.  III kurs Abdunzadə Xatirə
Vaqonların avtoəyləcləri III kurs. Abdunzadə Xatirə
Nəqliyyatda yükləmə-boşaltmaq işlərinin təşkili. III kurs  Abdunzadə Xatirə
Vaqon Təsərrüfatında Yağlar və qoruyucu Materiallar. İbrahimova Cəvahir
Nəqliyyat  vasitələrinin  nəzəriyyəsi,konstruksiya edilməsi və hesablanmasının  əsasları – 1. Kərimov Faiq
Materialşünaslıq. II kurs. İbrahimova Cəvahir
Konstruksiya materiallarının texnologiyası. II kurs. İbrahimova Cəvahir
Avtomatlaşdırmanın əsasları. III kurs. I semestr. Mustafayeva Gülər
Metrologiya, standartlaşdırma və sertifikasiya . III kurs. I semestr.  Mustafayeva Gülər
Dəmiryol nəqliyyatında hərəkətin tənzimləmə sistemləri. İV kurs. Eminov Emin
Vaqonların hava kondensasiya qurğuları və soyuducu maşınlar. IV kurs. Rəhimov Kamal
Vaqonların elektrik avadanlıqları  və cihazları. III kurs. Rəhimov Kamal
Dəmir yol nəqliyyatının texniki istismar qaydaları. IV kurs. İsmayılova Xumar
Dəmir yol nəqliyyatının texniki istismar qaydaları və hərəkətin təhlükəsizliyi-2. III kurs. İsmayılova Xumar
Vahid nəqliyyat sistemi. IV kurs. İ semestr. Mustafayeva Gülər
ELEKTRONIKA VE MPT. III kurs. I semestr. Süleymanova  Bəturə
Beynəlxalq daşımalar. III kurs. I semestr . Mustafayeva Gülər
Avtomobillərin istehsalı və təmirinin əsasları. III kurs II sem., IV kurs I sem. Əhmədli Babək
Avtoservisdə xidmət texnologiyası və təşkilinin əsasları. III kurs II sem., IV kurs I sem. Əhmədli Babək
Avtomobil nəqliyyatının istismarı. III kurs II sem., IV kurs I sem. Əhmədli Babək
Nəqliyyat vasitələrinin konstruksiyası və hesabı fənni.  Eminov Emin
Dəmiryol stansiyaları və qovşaqları fənni. Eminov Emin

 

Xarici dillər fənn birləşməsi

İngilis dili II kurs I semestr Ağayeva Cəmilə
İngilis dili II kurs II semestr. Ağayeva Cəmilə
Rus dili. II-III kurs. Rüstəmova İradə
Rus dili (I kurs, I semestr). Qocayeva Aygün
Rus dili. I kurs II semestr Qocayeva Aygün

İngilis dili III kurs  Ağayeva Cəmilə

 

İnformatika fənn birləşməsi

Rabitə sistemlərinin idarə olunmasının İHV. III-IV kurs  Qurbanov Füzuli
Komüterin arxitekturası. II kurs. Ələkbərova Məlahət
İqtisadi informasiyanın kompüterdə işlənilməsi. II kurs. Dərvişova Yaqut
Periferiya qurğuları. II kurs. Məmmədova Fəridə
Kompüterin proqram təminatı. II kurs. Həsənova Rəsmiyyə
İnformatika. I kurs. Mahmudbəyli Leyla

Kompüter şəbəkələri. III kurs  . Məmmədova Fəridə
İnformasiya sistemləri və verilənlər bazası. III kurs. Mahmudbəyli Leyla; Qurbanov Fizuli. Dərslik
Microsoft Word proqramı. II kurs. Rəhmətov İlkin
Rabitə sistemlərinin idarə olunmasının İHV. IV kurs. KS-217  Qurbanov Füzuli

Kompüterin diaqnostikası və təmiri. Videodərs. Rəhmətov İlkin

Kompüterin diaqnostikası və təmiri. Videodərs 2. Rəhmətov İlkin

 

 

Telekommunikasiya fənn birləşməsi

NGN şəbəkələri. I hissə Süleymanov Xəlil
Sənədli elektrik rabitəsi şəbəkələri və sistemləri. IV kurs. Kərimova Sədaqət
Naqilsiz rabitə texnologiyaları. IV kurs Şəmiyeva  Arzu

Telekommunikasiya şəbəkə və sistemlərinin qurulmasının əsaslar. III kurs Osmanov Ağaxan
Mobil rabitə şəbəkələri və sistemləri. II kurs.  Cəfərov Qaim
NGN ŞƏBƏKƏLƏRİ. II  hissə.  Süleymanov Xəlil
İntellektual telekommunikasiya şəbələləri. II kurs Kərimiova Sədaqət
Elektrik ölçmələri və vasitələri. III kurs. Cəfərov Qaim
Mobil rabitə sistemlərinin verici və qəbuledici qurğuları. Kərimova Sədaqət
Mobil rabitə sistemlərində informasiya təhlükəsizliyi. Kərimova Sədaqət
Mobil rabitə sistemlərində informasiya təhlükəsizliyi
Mobil rabitə sistemlərinin verici və qəbuledici qurğulari
NGN Şəbəkələri
Kommutasiya sistemləri
Elektrik və optik rabitə xətləri
Sənədli elektrik rabitəsi şəbəkə və sistemləri
Optik ötürücü sistemlər
Rəqəmli kommutasiya sistemləri.  Hüseynova Gülüş

Azərbaycan dili fənn birləşməsi

Azərbaycan dili. I kurs I semestr Məmmədova Vüsalə
Azərbaycan dili.  I kurs II semestr. Salayeva Nigar
Ədəbiyyat. I kurs. Əliyev Damət
Azərbaycan dili və nitq mədəniyyəti. (60 saatlıq)  II kurs. Aminə Musayeva

Azərbaycan dili və nitq mədəniyyəti (120 saatlıq) II kurs . I semestr Hüseynova Natəvan
Azərbaycan dili və nitq mədəniyyəti (120 saatlıq) II kurs . II semestr Səfərova Ziba
Etika və psixologiya II və III kurs. Salayeva Nigar

Humanitar elmlər fənn birləşməsi

Politilogiya . II-III kurs İsakov Hakim
Yeni tarix . I kurs. İsakov Hakim
Sosiologiya.  II-III kurs . İsakov Hakim
Azərbaycan Respublikasının konstitusiyası və hüququn əsasları. II kurs. Tağıyeva Kəmalə
Политология. II kurs. (rus bölməsi). Cəfərov Ceyhun
Azərbaycan Tarixi. I kurs. Niyazı Afət
Politolo9giya. II kurs  Sərvərov Bəxtiyar 
Azərbaycan tarixi (30 saat) II kurs. Sərvərov Bəxtiyar
Nəqliyyat hüququ. II kurs. Sərvərov Bəxtiyar
Fəlsəfə. II kurs İsakov Hakim
Azərbaycan tarixi (60 saatlıq). I kurs İsakov Hakim
Coğrafiya. I kurs. I semestr. Mahmudova Könül 
Coğrafiya. I kurs. II semestrMahmudova Könül 

 

 

Radiotexnika, elektrotexnika və elektronika

Elektronikanın əsasları 1.  II kurs. Siracova Aidə
Elektronikanın əsaları 2. II kurs. Siracova Aidə
Elektrik qida qurğuları . Alıyeva Şükufə
Elektrik dövrələri nəzəriyyəsinin əsasları (qiyabi). Alıyeva Şükufə
Elektrotexnika və elektronika.II kurs Alıyeva Şükufə
Elektrik Dövrələri Nəzəriyyəsinin Əsaları (EDNƏ). II kurs Alıyeva Şükufə

Лекции по Космическим системам связи. III kurs   Səfərova Nana
Лекции по сигналам и системам. III kurs  Səfərova Nana
Elektron kvant cihazları və İYT-li qurğular. III kurs. Feyzullayeva Mətanət
Siqnallar və sistemlər-1. III kurs. Feyzullayeva Mətanət
Siqnallar və sistemlər-2. III  kurs Feyzullayeva Mətanət
RV, RQ ve antenna qurguları. III və IV kurs.  Əhədov Mehman
TV əsasları. III kurs.  Əhədov Mehman
Elektrodinamika və radio dalğaların yayılması. III kurs II semestr Qarayeva Nərmin
Elektrik ölçmələri. III kurs. II kurs. Rəşidova   Lalə
Основы Электроники: II kurs. Abdullayeva Mirvari
Kosmik və yerüstü radiorabitə və teleradioyayım sistemləri. III kurs. Əliyev Oktay
Kosmik və yerüstü radiorabitə və teleradioyayım sistemləri. Dərslik. Salayev Oktay
Mobil rabit sistemləri. III kurs. Əliyev Oktay
Səs sahəsi və elektroakustik. III kurs Əliyev Oktay

 

 

 

Mühasibat uçotu və poçt rabitəsi

Statistika. II kurs. Səlimova Narınc
Sahələr mühasibat uçotu. II kurs. Quliyeva Ülviyyə
Audit. II kurs. Məmmədova Arzu
Poçt rabitəsinin təşkili. II kurs. Əliyev Vidadi

Menecment. II kurs. Əliyeva Münəvvər
Sahibkarlığın əsasları . II kurs. Allahyarova Sevil

Sahə iqtisadiyyatı və menecment. II  kurs. Aydəmir Həcərxanım
Marketinqin əsasları. III kurs. Aydəmir Həcərxanım
Vergi sistemi. III kurs. Nuriyeva Gülsüm
İqtisadi təhlil. III kurs Qasımova Aynur
Налог и налогообложения. II kurs. Мансурова  Севда 
Beynəlxalq  poçt  rabitəsi. II kurs. Mansurova Sevda
Основы  Маркетинга. II kurs. Mansurova Sevda
Международная   почтовая   связь. II kurs. Mansurova Sevda
Банковские операции в почтовой связи. II kurs. Мансурова  Севда
Rabitənin statistikası  I.kurs S.Narınc
Nəqliyyatın iqtisadiyyatı. II kurs. Məmmədova Gülnarə
Poçt rabitəsində bank əməliyyatı xidməti. Mansurova Sevda
Организация и эксплуатация почтовой связи. II kurs. (rus bölməsi) Ağayeva Nərminə
Основые менеджмента. II kurs  (rus bölməsi) Ağayeva Nərminə
Poçt rabitəsinin təşkili və istismarı. Dərslik. Salayev Oktay, Əliyev Vidadi
Экономика предприятий связи. II kurs (Rus bölməsi)
Экономика отрасли и менеджмент. II kurs (Rus bölməsi).